Powody, dla których warto zlecić przegląd instalacji elektrycznej

Mnóstwo obiektów domowego użytku zasilane jest prądem. Bez elektryki trudno wyobrazić sobie komfortowe życie, dlatego każda awaria tak bardzo jest nam nie na rękę.

Regularne przeprowadzenie kontroli umożliwia jednak utrzymanie przewodów, podzespołów i innych elementów instalacji elektrycznej w dobrym stanie. Istnieje kilka sytuacji, w których zlecenie jej jest szczególnie wskazane, a czasami wręcz obowiązkowa.

1. Kupno nowego domu lub mieszkania

Przedstawienie raportu lub jakiegokolwiek dokumentu dotyczącego stanu technicznego instalacji elektrycznej przed kupnem nowego domu lub mieszkania z reguły nie jest wymagane. Warto zatem samemu zlecić przeprowadzenie takiego przeglądu – tuż po wprowadzeniu się lub nawet jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie. Kontrola umożliwi nam zawczasu wykryć wszelkie nieprawidłowości i awarie, które mogą wpłynąć na komfort mieszkania – szczególnie jeśli zaraz po wprowadzeniu planujemy remont. A jeśli jesteśmy jeszcze przed złożeniem podpisu, takie wady mogą być podstawą do negocjacji ceny.

2. Jeśli od ostatniego przeglądu minęło już kilka lat

Polskie prawo budowlane nakłada na właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji elektrycznej raz na pięć lat. Kontrola wykaże, czy system spełnia wymagane normy i nie stanowi zagrożenia dla domowników. Zwieńczy ją protokół zawierający wyniki. Ważny przegląd jest też niezbędny w przypadku konieczności ubiegania się o odszkodowanie za wypadki spowodowane oddziaływaniem czynników zewnętrznych – bez potwierdzenia sprawności instalacji uzyskanie rekompensaty może być niemożliwe.

3. Po szkodach wywołanych zjawiskami pogodowymi

Uszkodzenia powstałe podczas gwałtownych zjawisk atmosferycznych to powody, dla których warto zlecić przegląd instalacji elektrycznej. Szkody wynikłe po uderzeniu pioruna, wyrządzone przez powódź lub silne powiewy wiatru mogą bowiem stwarzać bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców budynku. Zbagatelizowanie takich usterek może też prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które narażą nas na znaczne straty finansowe. Przegląd warto zatem zlecić dla własnego bezpieczeństwa, jak i dla uchronienia się przed niepotrzebnymi wydatkami.


Opublikowano

w

przez

Tagi: